Procedura zgłaszania skarg

Informujemy, że Unimet Automotive rozszerzyło dotychczasową procedurę zgłaszania skarg o możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości również przez organizacje zewnętrzne.

W związku z powyższym na stronie internetowej Unimet Automotive w zakładce Kontakt, zamieszczony został Regulamin składania skarg. Regulamin ten ustanawia zasady postępowania w zakresie składania, przyjmowania i rozpatrywania skarg kierowanych do Unimet Automotive i został sporządzony w celu zachowania najwyższych standardów rzetelności, poufności i transparentności na każdym etapie rozpatrywania Skargi. Regulamin dotyczy zarówno skarg składanych wewnętrznie przez pracowników, jak również zainteresowanych stron zewnętrznych.

Zachęcamy do skorzystania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

CEL PROJEKTU: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

WARTOŚĆ PROJEKTU: 116.451,43

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 116.451,43

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Unimet Automotive w Perle Paprocan

Po raz pierwszy pracownicy Unimet Automotive wzięli udział w XXXII edycji Perły Paprocan. Z naszego zakładu w pobiegło 15 pracowników pod hasłem 'Together we run further’.  Większość z uczestników ustanowiła swoje rekordy życiowe i zdecydowanie każdy z nich zasługuje na medal! Z niecierpliwością czekamy na kolejną jesienną edycję biegu i mamy nadzieję na jeszcze liczniejszą drużynę. 😉

 

Konferencja Lean 2019

26.09.2019  przedstawiciele  Unimet Automotive wzięli udział  jako prelegenci w II konferencji Lean dla sektora MŚP organizowanym przez naszego partnera Lean Action Plan na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konferencja odbyła się pod hasłem 'Produkcja lean – Dzięki ludziom przez procesy, aż po system’, gdzie obok prelekcji na temat narzędzi oraz sesji Mastermind, dwie firmy, w tym nasza, podzieliły się swoimi doświadczeniami na temat kultury pracy. Przedstawiciele Unimet zaprezentowali naszą drogę do dobrej pracy od początku współpracy z firmą Lean Action Plan, naszą organizacyjną i mentalną metamorfozę. Relację z wydarzenia można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/300825660034835/posts/2376736809110366/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

FB_IMG_1572432580506 FB_IMG_1572432552679

 

 

Współpraca z Politechniką Śląską

Od maja do wrzesnia br. Unimet Automotive wziął udział w projekcie Politechniki Śląskiej pt. „Politechnika Śląska jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego”. Głównym celem projektu był wzrost jakości i efektywności kształcenia dostosowanych do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, poprzez opracowanie i przetestowanie 5 programów kształcenia. Unimet Automotive uczestniczył w przygotowaniu programu kształcenia oraz w rekrutacji kandydatów, a następnie 8 uczestników  projektu odbyło u nas półroczną praktykę przygotowującą do pracy. Pełniliśmy rolę opiekuna uczestników projektu i uczestniczyliśmy w podsumowaniu rezultatów praktyk zawodowych. Dziękujemy Politechnice Ślaskiej za współpracę w ramach projektu.

Biznes Bez Barier

„Jest nam miło poinformować, że firma Unimet Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przystąpiła do programu „Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od marca 2019 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”

bbb2 bbb3bbb1

Warsztaty Lean

W celu zapewnienia najwyższej jakości oraz sprostaniu oczekiwaniom klientów wraz z firmą Lean Action Plan z Krakowa podjęliśmy się przeprowadzenia kompleksowych warsztatów Lean Manufacturing.
Po zakończeniu szkoleń i mapowania strumienia wartości, poprawiliśmy layout oraz standaryzację w obszarze pakowania – usprawniliśmy 5S, organizację narzędzi, karty standaryzacyjne pracy oraz kanban na komponenty do pakowania. Czytaj więcej

Zeiss Contura

Zakupiliśmy  najnowszej generacji maszynę pomiarową  Zeiss Contura, która cechuje się wysoką precyzją oraz zapewnia szerszy zakres pomiarowy i duży pakiet optycznych głowic pomiarowych. Czytaj więcej