gwizdek

Procedura zgłaszania skarg

Informujemy, że Unimet Automotive rozszerzyło dotychczasową procedurę zgłaszania skarg o możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości również przez organizacje zewnętrzne.

W związku z powyższym na stronie internetowej Unimet Automotive w zakładce Kontakt, zamieszczony został Regulamin składania skarg. Regulamin ten ustanawia zasady postępowania w zakresie składania, przyjmowania i rozpatrywania skarg kierowanych do Unimet Automotive i został sporządzony w celu zachowania najwyższych standardów rzetelności, poufności i transparentności na każdym etapie rozpatrywania Skargi. Regulamin dotyczy zarówno skarg składanych wewnętrznie przez pracowników, jak również zainteresowanych stron zewnętrznych.

Zachęcamy do skorzystania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

CEL PROJEKTU: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

WARTOŚĆ PROJEKTU: 116.451,43

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 116.451,43

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

received_806020699814870

Unimet Automotive w Perle Paprocan

Po raz pierwszy pracownicy Unimet Automotive wzięli udział w XXXII edycji Perły Paprocan. Z naszego zakładu w pobiegło 15 pracowników pod hasłem ‚Together we run further’.  Większość z uczestników ustanowiła swoje rekordy życiowe i zdecydowanie każdy z nich zasługuje na medal! Z niecierpliwością czekamy na kolejną jesienną edycję biegu i mamy nadzieję na jeszcze liczniejszą drużynę. 😉

 

FB_IMG_1572432552679

Konferencja Lean 2019

26.09.2019  przedstawiciele  Unimet Automotive wzięli udział  jako prelegenci w II konferencji Lean dla sektora MŚP organizowanym przez naszego partnera Lean Action Plan na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konferencja odbyła się pod hasłem ‚Produkcja lean – Dzięki ludziom przez procesy, aż po system’, gdzie obok prelekcji na temat narzędzi oraz sesji Mastermind, dwie firmy, w tym nasza, podzieliły się swoimi doświadczeniami na temat kultury pracy. Przedstawiciele Unimet zaprezentowali naszą drogę do dobrej pracy od początku współpracy z firmą Lean Action Plan, naszą organizacyjną i mentalną metamorfozę. Relację z wydarzenia można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/300825660034835/posts/2376736809110366/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

FB_IMG_1572432580506 FB_IMG_1572432552679

 

 

pobrane

Współpraca z Politechniką Śląską

Od maja do wrzesnia br. Unimet Automotive wziął udział w projekcie Politechniki Śląskiej pt. „Politechnika Śląska jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego”. Głównym celem projektu był wzrost jakości i efektywności kształcenia dostosowanych do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, poprzez opracowanie i przetestowanie 5 programów kształcenia. Unimet Automotive uczestniczył w przygotowaniu programu kształcenia oraz w rekrutacji kandydatów, a następnie 8 uczestników  projektu odbyło u nas półroczną praktykę przygotowującą do pracy. Pełniliśmy rolę opiekuna uczestników projektu i uczestniczyliśmy w podsumowaniu rezultatów praktyk zawodowych. Dziękujemy Politechnice Ślaskiej za współpracę w ramach projektu.

bbb1

Biznes Bez Barier

„Jest nam miło poinformować, że firma Unimet Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przystąpiła do programu „Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od marca 2019 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”

bbb2 bbb3bbb1

realizacja projektu SMED

Warsztaty Lean

W celu zapewnienia najwyższej jakości oraz sprostaniu oczekiwaniom klientów wraz z firmą Lean Action Plan z Krakowa podjęliśmy się przeprowadzenia kompleksowych warsztatów Lean Manufacturing.
Po zakończeniu szkoleń i mapowania strumienia wartości, poprawiliśmy layout oraz standaryzację w obszarze pakowania – usprawniliśmy 5S, organizację narzędzi, karty standaryzacyjne pracy oraz kanban na komponenty do pakowania. Czytaj więcej

ZEISS-CONTURA_1024

Zeiss Contura

Zakupiliśmy  najnowszej generacji maszynę pomiarową  Zeiss Contura, która cechuje się wysoką precyzją oraz zapewnia szerszy zakres pomiarowy i duży pakiet optycznych głowic pomiarowych. Czytaj więcej