Procedura zgłaszania skarg

Informujemy, że Unimet Automotive rozszerzyło dotychczasową procedurę zgłaszania skarg o możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości również przez organizacje zewnętrzne.

W związku z powyższym na stronie internetowej Unimet Automotive w zakładce Kontakt, zamieszczony został Regulamin składania skarg. Regulamin ten ustanawia zasady postępowania w zakresie składania, przyjmowania i rozpatrywania skarg kierowanych do Unimet Automotive i został sporządzony w celu zachowania najwyższych standardów rzetelności, poufności i transparentności na każdym etapie rozpatrywania Skargi. Regulamin dotyczy zarówno skarg składanych wewnętrznie przez pracowników, jak również zainteresowanych stron zewnętrznych.

Zachęcamy do skorzystania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Biznes Bez Barier

„Jest nam miło poinformować, że firma Unimet Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przystąpiła do programu „Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od marca 2019 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”

bbb2 bbb3bbb1

Warsztaty Lean

W celu zapewnienia najwyższej jakości oraz sprostaniu oczekiwaniom klientów wraz z firmą Lean Action Plan z Krakowa podjęliśmy się przeprowadzenia kompleksowych warsztatów Lean Manufacturing.
Po zakończeniu szkoleń i mapowania strumienia wartości, poprawiliśmy layout oraz standaryzację w obszarze pakowania – usprawniliśmy 5S, organizację narzędzi, karty standaryzacyjne pracy oraz kanban na komponenty do pakowania. Czytaj więcej

Zeiss Contura

Zakupiliśmy  najnowszej generacji maszynę pomiarową  Zeiss Contura, która cechuje się wysoką precyzją oraz zapewnia szerszy zakres pomiarowy i duży pakiet optycznych głowic pomiarowych. Czytaj więcej

Unimet Automotive

Z dniem 01.01.2015 Unimet Automotive rozpoczyna działalność jako następca Zakładu Produkcyjno-Montażowego „Unimet”