Biznes Bez Barier

„Jest nam miło poinformować, że firma Unimet Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przystąpiła do programu „Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od marca 2019 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”

bbb2 bbb3bbb1

Comments for this post are closed.