Dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

CEL PROJEKTU: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

WARTOŚĆ PROJEKTU: 116.451,43

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 116.451,43

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Comments for this post are closed.