Zeiss Contura

Zakupiliśmy  najnowszej generacji maszynę pomiarową  Zeiss Contura, która cechuje się wysoką precyzją oraz zapewnia szerszy zakres pomiarowy i duży pakiet optycznych głowic pomiarowych.
Zastosowanie maszyny znacznie usprawni nasz system pomiarowy, zwiększy jego zakres oraz skróci czasy pomiarów. Maszyna będzie stosowana głównie dla wyrobów obrabianych mechanicznie, gdzie tolerancje pomiarowe są wąskie i wymagają dużej precyzji pomiaru.

Comments for this post are closed.