POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów. Nasze dane: Unimet Automotive spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tychach (43-100), adres: ul. Murarska 17A.
2) Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w związku z podjęciem z nami współpracy. W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku, gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy) a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników Spółek.
3) Nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnych kategorii (tzw. „danych wrażliwych”);
4) Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy ;
b) w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem;
5) Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień (np. firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta) oraz nasi podwykonawcy – w zakresie w którym dostęp do Państwa danych niezbędny jest do realizacji umowy.
6) Podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dobrowolna Państwa zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych oraz przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej;
7) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez cały czas aż do złożenia przez Państwa dyspozycji ich usunięcia ale nie dłużej niż 10 lat od momentu zakończenia umowy, co odpowiada typowemu okresowi przedawnienia zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego.
8) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dyspozycja cofnięcia zgody nie będzie skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które jako administrator zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
11) Informujemy, że nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu