Współpraca z Politechniką Śląską

Od maja do wrzesnia br. Unimet Automotive wziął udział w projekcie Politechniki Śląskiej pt. „Politechnika Śląska jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego”. Głównym celem projektu był wzrost jakości i efektywności kształcenia dostosowanych do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, poprzez opracowanie i przetestowanie 5 programów kształcenia. Unimet Automotive uczestniczył w przygotowaniu programu kształcenia oraz w rekrutacji kandydatów, a następnie 8 uczestników  projektu odbyło u nas półroczną praktykę przygotowującą do pracy. Pełniliśmy rolę opiekuna uczestników projektu i uczestniczyliśmy w podsumowaniu rezultatów praktyk zawodowych. Dziękujemy Politechnice Ślaskiej za współpracę w ramach projektu.

Comments for this post are closed.