Warsztaty Lean

W celu zapewnienia najwyższej jakości oraz sprostaniu oczekiwaniom klientów wraz z firmą Lean Action Plan z Krakowa podjęliśmy się przeprowadzenia kompleksowych warsztatów Lean Manufacturing.
Po zakończeniu szkoleń i mapowania strumienia wartości, poprawiliśmy layout oraz standaryzację w obszarze pakowania – usprawniliśmy 5S, organizację narzędzi, karty standaryzacyjne pracy oraz kanban na komponenty do pakowania.
W następnej kolejności, przy zaangażowaniu personelu z wszystkich działów, przeorganizowaliśmy layout hal produkcyjnych  w celu poprawy przepływu materiałów i minimalizacji nadmiernego transportu.
Zminimalizowaliśmy  również czasy przezbrojeń giętarek oraz wdrożyliśmy system Kanban dla uzupełniania supermarketów produkcyjnych. Wprowadzone zmiany przełożyły się na wymierne korzyści m.in:

  • Wzrost wydajności
  • Stabilizację  jakości procesu
  • Usprawnienie przepływu materiału oraz informacji
  • Poprawę ergonomii pracy
  • Łatwiejsze wdrażanie nowych pracowników
  • Punkt wyjścia do ciągłego doskonalenia procesu

Warsztaty Lean Manufacturing trwają nadal i będą obejmować kolejne obszary naszej działalności.

Szkolenie Lean w Unimet AutomotiveSMED szuflada narzędziowa

 

Comments for this post are closed.