Procedura zgłaszania skarg

Informujemy, że Unimet Automotive rozszerzyło dotychczasową procedurę zgłaszania skarg o możliwość zgłaszania wszelkich nieprawidłowości również przez organizacje zewnętrzne.

W związku z powyższym na stronie internetowej Unimet Automotive w zakładce Kontakt, zamieszczony został Regulamin składania skarg. Regulamin ten ustanawia zasady postępowania w zakresie składania, przyjmowania i rozpatrywania skarg kierowanych do Unimet Automotive i został sporządzony w celu zachowania najwyższych standardów rzetelności, poufności i transparentności na każdym etapie rozpatrywania Skargi. Regulamin dotyczy zarówno skarg składanych wewnętrznie przez pracowników, jak również zainteresowanych stron zewnętrznych.

Zachęcamy do skorzystania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Comments for this post are closed.